Teler/bedrijfsleider tomaten

Organisatie

Dit moderne glastuinbouwbedrijf, gevestigd nabij een grote Australische stad, heeft afgelopen jaren naam gemaakt met de productie van onder meer tomaten en bladgroenten op basis van een geïntegreerde, zo natuurlijk mogelijke teelt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de viskweek die de andere tak van het bedrijf vormt. Op basis van eigen, gepatenteerde technieken en innovaties worden nadelige milieueffecten uitgesloten en ontstaat een biologische productiewijze. Op korte termijn wil het bedrijf zowel de oppervlakte van de kassen als de productie van kwaliteitstomaten op een nieuwgebouwde locatie sterk vergroten.

Functieomschrijving

De juiste kandidaat is een teler van tomaten onder glas in een coördinerende en verantwoordelijke functie, bijvoorbeeld die van assistent-bedrijfsleider. Hij of zij is nu klaar voor een nieuwe stap en wil in Australië een stevige bijdrage gaan leveren aan de dagelijkse coördinatie van een groot aantal werkzaamheden op zowel teelttechnisch als organisatorisch en personeel gebied. Die beginnen bij de aanplant en gaan verder met (het monitoren van) groei, voedingsstoffen, klimaatbeheer en aanpak van mogelijke ziekten en plagen. De kandidaat die gezocht wordt is ook verantwoordelijk voor het voldoen aan alle gestelde kwaliteits- en milieueisen en normen. Hij of zij houdt zich verder bezig met een efficiënte inzet van medewerkers op basis van sluitende productie- en arbeidsschema’s. Kostenbeheersing en zorgen voor een veilige werkomgeving horen bij deze veelzijdige functie.

Functie-eisen

De kennis en ervaring van de kandidaat met de moderne glastuinbouw in het algemeen en de tomatenteelt in het bijzonder moet een belangrijke bijdrage leveren bij de geplande groei van het bedrijf. Dat vereist naast een goede en gedegen scholing minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring bij een modern glastuinbouwbedrijf. Aan de andere kant moet de juiste kandidaat ook leergierig en flexibel zijn om zich snel en efficiënt aan te kunnen passen aan de teeltomstandigheden in een ander, warmer klimaat. Hij of zij staat altijd open voor de succesvolle introductie van nieuwe technieken en andere innovaties. Ruime kennis of ervaring, zowel praktisch als theoretisch, van de moderne Nederlandse glastuinbouw in combinatie met een open, enthousiaste en proactieve opstelling en houding zijn een goede basis voor deze verantwoordelijke functie. Ervaring of interesse in biologische teelten kan een voordeel zijn. De juiste kandidaat weet wat het is om naar een hoge gewasopbrengst per meter te streven en te zorgen dat zowel de groei van het gewas als het werk snel en ongestoord verloopt. Mogelijke problemen worden snel opgelost, bij voorkeur in het allereerste stadium. Hij of zijn heeft ook ruime ervaring met intensief en collegiaal overleg met andere professionele disciplines (technici, teelt- en gewasdeskundigen, onderhoud) en het aansturen en motiveren van productiemedewerkers. De juiste kandidaat heeft en houdt overzicht, kan snel reageren en heeft geen problemen met drukkere tijden. Uiteraard is hij of zij flexibel genoeg om zich snel aan te passen aan een heel andere (woon- en werk)omgeving waarbij Engels de voertaal is. Kennis van die taal, zowel gesproken als schriftelijk is van groot belang. De bedrijfsleiding helpt bij zaken als het vinden van woonruimte en zorgt voor begeleiding tijdens een intensieve inwerkperiode.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de juiste kandidaat wacht een bijzondere functie ‘down under’. Naast ruime beroepsmatige kennis en ervaring zijn gevoel voor avontuur en een pioniersgeest belangrijk. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend en passen bij deze verantwoordelijke functie.